Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Idioma estranxeiro I: Inglés
   Metodoloxía docente
Metodoloxías   ::  Guia de metodoloxias docentes
  Descrición
Traballo tutelado Elaboración dun documento a partir da lectura e análise de fontes.
Presentación Exposición oral dos traballos elaborados.
Traballo tutelado Realización de exercicios relacionados coas destrezas comunicativas na aula baixo as directrices e supervisión do profesor.
Actividades introdutorias Presentación da materia ó alumnado e orientación xeral sobre ela.
Resolución de problemas Formulación, análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos e as destrezas comunicativas.
Resolución de problemas de forma autónoma Resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos e as destrezas comunicativas de forma autónoma, con material de autocorrección.
Prácticas con apoio das TIC Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedementales relacionadas coa materia obxecto de estudo a través das TIC de forma autónoma.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000