Secretaría Uvigo

Comunicación

NomeComunicación
Obxectivo xeralDifusión externa e interna da nosa intervención co obxectivo de lograr un maior apoio e compromiso social coa labor que realizamos.
Obxectivo específico- Difundir a información sobre a filosofía, obxectivos e accións da institución.
- Dar a coñecer de forma estratéxica os distintos ámbitos de actuación e actividades de Cruz Vermella.
Entidade promotoraCRUZ VERMELLA ESPAÑOLA (Provincia de Pontevedra)
Data inicio24/01/2020
Data fin 18/12/2027
Persoas destinatarias
Infancia
Minorías étnicas - persoas migrantes
Muller
Participantes/asistentes en carreiras, congresos, seminarios...
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Persoas con trastornos/enfermidades mentais
Persoas solicitantes de protección internacional
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Terceira idade
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPrioritariamente persoas coas seguintes titulacións académicas: Publicidade e relaciones Públicas; Comunicación Audiovisual ; Periodismo; Artes gráficas, etc.
Sensibilidade cos temas sociais.
Funcións voluntariadoColaborar co Departamento de Comunicación de Cruz Vermella.
Actividades- Apoio na elaboración de documentos de prensa.
- Elaboración de carteis, flyers, etc.
- Elaboración de materiais audiovisuais.
- Entrevistas ás persoas voluntarias, participantes, etc.
- Xestión de redes sociais.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicación1 hora semanal.
Lugar realización- Sede Cruz vermella en Pontevedra.
- Sede Cruz Vermella en Vigo.
- Sede en Ponteareas.
- Sede en A Guarda.
- Sede en Vilagarcía.
- Sede en A Estrada.
- Sede en Lalín.
Observacións- Comarca de Pontevedra. Sede Cruz vermella en Pontevedra (C(Padre gaite, 5) 986 85 21 15.
- Comarca de Vigo. Sede Cruz Vermella en Vigo. (C/Teófilo Llorente, 8) 986 423 666.
- Comarca de Condado Paradanta. Sede en Ponteareas (C/ Virgen de la Luz nº4) 986 641794.
- Comarca de Baixo Miño. Sede en A Guarda. (C/Agustín Nandín Lomba,nº1 Bajo) 986614609.
- Comarca de O Salnés. Sede en Vilagarcía (C/ Plaza de la Constitución nº 3) 986-512244.
- Comarca de Tabeirós Terra de Montes. Sede en A Estrada (Avd de Vigo nº 3 bajo) 986 57 10 57.
- Concello de Lalín. Sede en Lalín (Avda. Xosé Cuíña, nº42) 986782581.
Coordinadores

Beatriz García Luque:
986852115 / begalu@cruzroja.es
De 8:00 a 15:00 horas