Secretaría Uvigo

Cruz vermella Xuventude

NomeCruz vermella Xuventude
Obxectivo xeralFomentar a participación infantil e xuvenil nas actividades de Cruz Vermella Xuventude.
Obxectivo específico- Promover un espazo de convivencia no que o xogo sexa unha ferramenta lúdica e de desenvolvemento global dos/as menores.
- Difundir valores como a cooperación, a tolerancia, a solidariedade e a aprendizaxe de habilidades sociais, de comunicación e de resolución de conflictos para evitar a aparición de condutas violentas.
- Previr hábitos nocivos e fomentar estilos de vida máis saudables.
Entidade promotoraCRUZ VERMELLA ESPAÑOLA (Provincia de Pontevedra)
Data inicio24/01/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Infancia
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas con capacidade de escoita e empatía.
Persoas creativas e con iniciativa.
Capacidade de traballo en equipo e resolución de conflitos.
Valorarase ter estudios ou experiencia no ámbito educativo e social: Tempo de Lecer, Maxisterio, Filoloxía, Educación Social, Psicoloxía, etc
Funcións voluntariado1. Realización de actividades de animación hospitalaria en Vigo e Pontevedra.
2. Tarefas de apoio escolar e técnicas de estudo.
3. Realización de actividades lúdico educativas.
4. Realización de obradoiros de prevención de condutas violentas e saúde en centros de secundaria da provincia.
Actividades1. Xogos e dinámicas de ocio e tempo libre.
2. Talleres sobre racismo, violencia de xénero, bullying e ciberbullying e LGBTI-fóbica.
3. Talleres sobre drogodependencia, sexualidade e alimentación.
4. Animación hospitalaria.
5. Apoio escolar.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónMonitor/a de actividades lúdicas, apoio escolar ou animación hospitalaria: de 2 a 4 horas semanais en horario de tarde.
Monitor/a de prevención de condutas violentas e educación para a saúde: polas mañás de maneira esporádica.
Lugar realización- Sede Cruz vermella en Pontevedra.
- Sede Cruz Vermella en Vigo.
- Sede en Ponteareas.
- Sede en A Guarda.
- Sede en Vilagarcía.
- Sede en A Estrada.
- Sede en Lalín.
Observacións- Comarca de Pontevedra. Sede Cruz vermella en Pontevedra (C(Padre gaite, 5) 986 85 21 15.
- Comarca de Vigo. Sede Cruz Vermella en Vigo. (C/Teófilo Llorente, 8) 986 423 666.
- Comarca de Condado Paradanta. Sede en Ponteareas (C/ Virgen de la Luz nº4) 986 641794.
- Comarca de Baixo Miño. Sede en A Guarda. (C/Agustín Nandín Lomba,nº1 Bajo) 986614609.
- Comarca de O Salnés. Sede en Vilagarcía (C/ Plaza de la Constitución nº 3) 986-512244.
- Comarca de Tabeirós Terra de Montes. Sede en A Estrada (Avd de Vigo nº 3 bajo) 986 57 10 57.
- Concello de Lalín. Sede en Lalín (Avda. Xosé Cuíña, nº42) 986782581.
Coordinadores

Beatriz García Luque:
986852115 / begalu@cruzroja.es
De 8:00 a 15:00 horas