Secretaría Uvigo

Na rúa e espabila

NomeNa rúa e espabila
Obxectivo xeralAcadar a igualdade de oportunidades e favorecer a inclusión social da infancia, adolescencia e xuventude en situación de vulnerabilidade. A través de servicios de atención diurna, de medio aberto, fóra do horario escolar, e cun enfoque integral na intervención. Dando apoio, estimulando e potenciando o desenvolvemento persoal e social, a adquisición de aprendizaxes básicos e lúdicos, que compensen as desventaxas socioeducativas e familiares.
Obxectivo específicoAcompañar á mocidade no seu día e día a través de partipación no programa para mellorar a súa calidade de vida.
Entidade promotoraFUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
Data inicio03/02/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoa con coñecementos básicos nas materias que se imparten na ESO.
Persoa con paciencia de trato familiar e agradable.
Funcións voluntariadoApoio educativo cos menores.
Apoio nas actividades de ocio e tempo libre.
ActividadesApoio e reforzo escolar en horairo extraescolar de tarde e vacacións escolares.
Acompañamento no estudio.
Acompañamento no ciber.
Participación e programación de actividades lúdicas.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónOs martes ou mércores de 17:00 a 18:30 horas (1, 5 horas semanais).
Lugar realizaciónRúa Elio Antonio Nebrija nº3 (zona de torrecedeira) - Vigo.
Observacións
Coordinadores

Cristina Goyanes Rodríguez:
677166940 / naruavigo@fundacionjuans.org
De luns a mércores: de 9:00-13:00 horas. Luns de 16:00-19:00 horas. De martes a xoves: de 16:00-20:00 horas. Venres: de 16:00-18:00 horas.