Secretaría Uvigo

Voluntariado de hospitais- Ourense

NomeVoluntariado de hospitais- Ourense
Obxectivo xeralContribuír a mellorar a calidade de vida dos enfermos de cancro e dos seus familiares.
Obxectivo específico- Facilitar a adaptación do paciente e do familiar ao centro sanitario.
- Previr, compensar ou contrarrestar a aparición de problemas emocionais derivados da enfermidade.
Entidade promotoraAsociación Española Contra el Cáncer
Data inicio12/12/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariado- Maior de 18 anos.
- Compromiso continuado coa entidade.
- Estabilidades emocional.
- Capacidade de tolerancia ao sufrimento.
- Habilidades sociais.
- Actitude de escoita activa e empatía.
- Habilidades de afrontamento a situacións difíciles.
- Confidencialidade e discreción.
- Respecto aos valores e ideas dos demais.
- Capacidade de traballo en equipo.
Funcións voluntariado- Detectar necesidades da persoa enferma e da familia e derivar a persoa coordinadora.
- Apoio á persoa coidadora e relevo cando sexa necesario.
- Acompañamento ao paciente e familiares.
- Apoio emocional.
- Desenvolvemento de actividades de animación ( dialogo, xogos, lectura, etc).
- Axuda na realización de xestións.
- Guía de hospitalario.
Actividades- Carriño don amable de catering (ofrecer almorzo a pacientes que están nas zonas de tratamentos, dentro do hospital).
- Facer o café, quentar a auga e preparar todo o necesario para levar o carriño.
- Axudar en xestións de citas ou guiar o paciente por as diferentes zonas que ten que ir,
- Acompañar cando esta so, se así o demandan.
- Animar e humanizar para que o ambiente hospitalario sexa o mellor posible e mais agradable.
- Informar sobre as actividades, talleres e servicios que a AECC leva a cabo en Ourense e comarcas, sempre coa supervisión e apoio da persoa coordinadora e das persoas compañeiras voluntarias veteranas.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónUnha maña a semana (elixir unha entre luns a venres), en horario de 10:00 a 13:00 horas mais ou menos.
Lugar realizaciónAsociación española contra el Cáncer en Ourense
r/ Curros Enríquez 26-1º esquerda
Ourense
Observacións
Coordinadores

Belén Pérez Ramos:
988219300 / belen.perez@contraelcancer.es
Previa cita - luns e martes de 8:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas. Mércores, xoves e venres de 8:00 a 15:00 horas