Secretaría Uvigo

Vulnerabilidade

NomeVulnerabilidade
Obxectivo xeralModelo de atención centrado na persoa e na análise da súa situación para achegar a solucións axeitadas e axudar a mellorar a súa calidade de vida, ofrecendo tanto apoio psicosocial como formación en obradorioros, apoiando tamén a integración de inmigrantes, ademáis da atención a persoas en situacións de rúa, transeúntes ou en grave risco de exclusión social.
Obxectivo específicoAtención integral ás persoas en situación de extrema vulnerabilidade.
Entidade promotoraCRUZ VERMELLA ESPAÑOLA (Provincia de Ourense)
Data inicio02/03/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Minorías étnicas - persoas migrantes
Muller
Persoas solicitantes de protección internacional
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoTer habilidades sociais e comunicativas, ter autocontrol emocional ante situacións/contextos de exclusión social extrema.
Coñecementos básicos en ofimatica.
Funcións voluntariado- Apoio administrativo.
- Acompañamentos.
- Monitores de talleres ...
Actividades- Apoio administrativo.
- Acompañamentos a distintos trámites.
- Saídas para detectar casos.
- Talleres (español, aforro doméstico, consumo responsable, habilidades sociais e comunicación, igualdade de xénero ..).
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónFlexible.
Lugar realizaciónNa sede de Cruz Vermella (r/Díaz de la Banda 40 - Ourense) e en distintos puntos da cidade.
Observacións
Coordinadores

Tania Valeije Guerra:
988222484 / tania.valeije@cruzroja.es
Luns a venres de 09:00 a 14:00 horas