Secretaría Uvigo

Vulnerabilidade

NomeVulnerabilidade
Obxectivo xeralModelo de atención centrado na persoa e na análise da súa situación para achegar a solucións axeitadas e axudar a mellorar a súa calidade de vida, ofrecendo tanto apoio psicosocial como formación en obradorioros, apoiando tamén a integración de inmigrantes, ademáis da atención a persoas en situacións de rúa, transeúntes ou en grave risco de exclusión social.
Obxectivo específicoAtención integral ás persoas en situación de extrema vulnerabilidade.
Entidade promotoraCRUZ VERMELLA OURENSE
Data inicio02/03/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Minorías étnicas - persoas migrantes
Muller
Persoas solicitantes de protección internacional
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoTer habilidades sociais e comunicativas, ter autocontrol emocional ante situacións/contextos de exclusión social extrema.
Coñecementos básicos en ofimatica.
Funcións voluntariado- Apoio administrativo.
- Acompañamentos.
- Monitores de talleres ...
Actividades- Apoio administrativo.
- Acompañamentos a distintos trámites.
- Saídas para detectar casos.
- Talleres (español, aforro doméstico, consumo responsable, habilidades sociais e comunicación, igualdade de xénero ..).
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónFlexible.
Lugar realizaciónNa sede de Cruz Vermella (r/Díaz de la Banda 40 - Ourense) e en distintos puntos da cidade.
Observacións
Coordinadores

Natalia Noemi Férnandez Díaz:
988222484 / naferdi@cruzroja.es
De 8:00 a 15:00 e os martes tamén de 17:00 a 19:00 horas.