Secretaría Uvigo

Maiores

NomeMaiores
Obxectivo xeralO Proxecto consiste no desenvolvemento dun conxunto de actividades interrelacionadas e destinadas a evitalo aislamiento da persoa maior, facilitando a sua movilidade e o seu contacto coa contorna. A actuación non se limita ó domicilio, se non que cando as características e circunstancias o permitan se fomenta a sua participación na comunidade e a relación con outras persoas, para favorecela axuda mutua e o contacto interxeneracional.
Obxectivo específicoDesenvolver un conxunto de actividades interrelacionadas e destinadas a evitar o illamento da persoa maior.
Entidade promotoraCRUZ VERMELLA OURENSE
Data inicio02/03/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Terceira idade
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoDependendo da actividade a realizar:
- Interese e sensibilidade cara as persoas maiores.
- Capacidade de escoita activa e empatía.
- Habilidades sociais básicas.
- Coñecementos xerais sobre as persoas en situación de dependencia física.
- Coñecementos básicos de mantemento dos distintos produtos.
- Experiencia no manexo dos produtos de apoio.
- Persoa con habilidades para a xestión de actividades e equipos de traballo.
- Disposición de carné de conducir adecuado ao vehículo a utilizar e segundo a lexislación vixente.
- Coñecementos informáticos a nivel de usuario.
- Coñecementos na xestión de proxectos e de equipos.
- Técnicas e dinámicas de grupo.
- Valorase formación pedagóxica.
Funcións voluntariado1. Voluntariado social de realización de xestións e/ou pequenos arranxos domésticos.
2. Voluntariado social de acompañamento.
3. Xestor de proximidade.
4. Operador de proximidade.
5. Persoa conductora de vehículo de transporte.
6. Dinamizador/a para a participación de maiores.
7. Persoa voluntaria para movilizacións.
8. Persoa xestora do servizo de productos de apoio.
9. Mantemento de produtos de apoio.
10. Auxiliar de transporte.
11. Monitor/a de talleres.
Actividades-Acompañamentos.
- Realización de xestións.
- Movilización.
- Produtos de apoio.
- Accións que favorezan o encontro interxeneracional.
- Actividades de animación e ocio e tempo libre.
- Actividades formativas.
- Axendas de seguimento.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónFlexible.
Lugar realizaciónTanto dentro como fóra do domicilio da persona beneficiaria e/ou na asemblea local.
Observacións
Coordinadores

Natalia Noemi Férnandez Díaz:
988222484 / naferdi@cruzroja.es
De 8:00 a 15:00 e os martes tamén de 17:00 a 19:00 horas.