Secretaría Uvigo

Intervención grupal en habilidades sociais e de xogo con persoas con TEA (trastorno do aspectro autista)

NomeIntervención grupal en habilidades sociais e de xogo con persoas con TEA (trastorno do aspectro autista)
Obxectivo xeralMellorar a calidade de vida do menores con TEA (trastorno do espectro autista).
Obxectivo específicoDesenvolver habilidades sociais, de interacción e comunicación social.
Entidade promotoraASOCIACIÓN POR ELES T.E.A. OURENSE (PETEA)
Data inicio10/12/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Infancia
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoBuscamos unha persoa activa, dinámica e con iniciativa que queira comprometerse coa atención a menores con TEA (trastorno do espectro autista). Valoramos a experiencia previa con este colectivo ou con menores con discapacidade, pero sobre todo as ganas de aprender e comprender as características das persoas con TEA.
Funcións voluntariado1. Coordinar de xeito anticipado a actividade con profesionais da entidade.
2. Acompañar as persoas usuarias durante as sesións.
3. Observar o desenvolvemento das sesións e informar aos familiares.
Actividades1. Organización das sesións.
2. Participar en xogos de mesa e xogos "de patio".
3. Apoio directo as persoas usuarias.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicación75 minutos á semana.
Mércores en horario de tarde (horario por determinar).
Lugar realizaciónSede da asociación por Eles TEA Ourense
r/ Ramón y Cajal nº 6 baixo A
32001-Ourense
Observacións
Coordinadores

María Garrido Salcedo:
988701658 / psicologia.peteaou@gmail.com
De 9:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00 horas.