Secretaría Uvigo

Difusión e captación

NomeDifusión e captación
Obxectivo xeralColaborar na difusión das distintas actividades da Asociación Banco de Alimentos de Ourense, así como a captación de voluntariado.
Obxectivo específicoEn horario de mañás, a través de charlas informativas, dar difusión das actividades que se levan a cabo durante o ano na Asociación Banco de Alimentos de Ourense, así como tratar de captar persoas voluntarias.
Entidade promotoraASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE OURENSE
Data inicio03/12/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoMaior de idade con dispoñibilidade polas mañás.
Funcións voluntariadoDifusión e información mediante grupos de traballo coordinados.
ActividadesDespois dunha formación e elaboración de materiais de apoio e difusión, a través de charlas e exposicións informar nas distintas entidades e centros da cidade de Ourense, as actividades que se levan a cabo na Asociación Banco de Alimentos de Ourense durante todo o ano, así como tratar de captar persoas voluntarias para a asociación.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónSegundo dispoñibilidade da persoa voluntaria e nos días e horarios que se acorden coa asociación ou centro onde se realiza a actividade.
Lugar realizaciónDistintas entidades e centros da cidade de Ourense.
ObservaciónsNon hai horarios obrigatorios, todo é baixo a dispoñibilidade e responsabilidade da persoa voluntaria de acordo ás datas fixadas para a realización da actividade.
Coordinadores

Natalia González Valencia:
988242344 / bancodealimentosourense@yahoo.es
De 9:00 a 15:00 horas.

María Jesús Fernández Linares:
604024337 / voluntariosourense@yahoo.es
De 11:00 a 15:00 horas.