Secretaría Uvigo

Brúxula

NomeBrúxula
Obxectivo xeralPromover a inserción social e laboral de pais e nais en situación ou risco de exclusión social e con iso evitar a separación dos menores do seu entorno familiar e promover a súa reunificación.
Obxectivo específicoRecuperar e fortalecer capacidades e habilidades persoais, mellorar a alfabetización dixital e desenvolver técnicas de procura de emprego e fomentar as redes de apoio.
Entidade promotoraFUNDACIÓN MENIÑOS
Data inicio12/12/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoBoas habilidades comunicativas.
Manexo nivel usuario das ferramentas informáticas (internet, correo electrónico e procesador de textos).
Compromiso coa intervención e coa problemática das persoas participantes.
Capacidade para animar e motivar grupos.
Funcións voluntariado1. Apoio ao equipo técnico de Meniños na programación e implementación das sesións grupais do proxecto.
2. Realización de acompañamentos puntuais ás persoas participantes para o apoio na realización das xestións burocráticas que así o precisen.
Actividades1. Apoio ao equipo de Meniños nas sesións grupais de alfabetización dixital e procura de emprego.
2. Apoio no proceso de procura de emprego das persoas participantes.
3. Acompañamentos puntuais ás persoas participantes.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónEntre dúas e catro horas semanais.
Lugar realizaciónFundación meniños - Sede Vigo: Edificio Praza América
Praza de América, nº 2
36210 Vigo
Observacións
Coordinadores

Marta Martínez Majolero:
986240436 / brujula.vigo@meninos.org
De 9:00 a 14:00 horas e luns e mércores tamén de tarde de 16:00 a 19:00 horas