Secretaría Uvigo

Voluntariado ambiental na OMA para a minimización de impactos ambientais e mellora de hábitats

NomeVoluntariado ambiental na OMA para a minimización de impactos ambientais e mellora de hábitats
Obxectivo xeralMinimización de impactos ambientais e mellora de hábitats.
Obxectivo específicoActuacións no medio natural para protexelo e restauralo e sensibilización ambiental da comunidade universitaria.
Entidade promotoraUNIVERSIDADE DE VIGO
Data inicio10/10/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas con formación e inquedanza ambiental que teñan interese en desenvolver traballos que axuden a diminuí-lo grao de alteración na natureza e involucrarse coa xestión ambiental.
Funcións voluntariado1. Apoio en programas de minimización de impactos nos hábitats do campus (por exemplo: erradicación de fauna e flora invasora).
2. Apoio en programas de mellora dos hábitats do campus (restauración de hábitats).
ActividadesDeberán realizar traballos de campo mediante actuacións directas nos hábitats, que dependerán do impacto que se planifique minimizar ou a mellora que se pretenda aplicar en cada hábitat concreto.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónMínimo de 2 a 4 horas á semana.
Lugar realizaciónCampus Universitario de Vigo (As Lagoas - Marcosende).
ObservaciónsAs persoas voluntarias participarán no programa durante o curso escolar (exceptuando xullo e agosto).
Coordinadores

María Delfina Couce Fortúnez:
986813883 / oma2@uvigo.es
De 9:00 a 14:00 horas.