Secretaría Uvigo

Captación novo alumnado

NomeCaptación novo alumnado
Obxectivo xeralCaptación de novo alumnado.
Obxectivo específicoApoio de actividades desenvoltas en materia de captación de novo alumnado.
Entidade promotoraUNIVERSIDADE DE VIGO
Data inicio14/10/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoEstudantes de grao e de mestrado.
Funcións voluntariado1. Asistir a feiras e xornadas como apoio.
2. Colaborar nas visitas dos centros de educación secundaria á Uvigo.
3. Outras accións que se poidan realizar relacionadas coa captación.
Actividades1. En feiras/xornadas: apoio para a organización de stand, entrega de folletos, charlas cos estudantes sobre a súa experiencia na universidade.
2. En visitas: colaborar co SIE (sección de Información ao Estudante) nas charlas de benvida aos estudantes contando as súas experiencias na universidade.
3. Xornada de orientación universitaria organizada polo SIE, colaborar en tarefas de organización de mesas/stands, distribución e acompañamento de estudantes na xornada de orientación, etc...
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónVisitas: 30 minutos no acto de benvida.
Feiras e xornadas: durante o desenvolvemento das mesmas.
Lugar realizaciónNa propia universidade e nos lugares onde teña lugar a propia feira, por exemplo Edugal en Pontevedra.
ObservaciónsAs persoas voluntarias participarán no programa durante o curso académico.
Coordinadores

María Magdalena Domínguez Álvarez:
986812693 / sie@uvigo.es
De 9:00 a 14 horas.