Secretaría Uvigo

Teranga

NomeTeranga
Obxectivo xeralFavorecer a plena inserción sociolaboral das persoas migrantes para aumentar a súa calidade de vida, atendéndoas de forma integral e velando pola efectividade dos seus dereitos e deberes na sociedade de acollida, fomentando o traballo en rede con outras entidades e sensibilizando na interculturalidade como modelo de cidadanía.
Obxectivo específicoRealizar unha acollida das persoas migrantes que permita coñecer a súa situación e detectar necesidades.
Mellorar as condicións sociais e/ou xurídicas, dende a orientación e proporcionando a información e os medios necesarios para o coñecemento dos seus dereitos e deberes, e para o desenvolvemento das súas posibilidades.
Crear un espazo de referencia e encontro no que as persoas migrantes síntanse acollidas, poidan intercambiar información e poténciense as relacións interculturais.
Dar a coñecer elementos culturais da sociedade de acollida a través dos talleres de educación para a cidadanía.
Fomentar unha convivencia intercultural entre a sociedade de acollida e as diferentes culturas, dende unha actitude de respecto e aceptación das diferencias, dende unha perspectiva de interculturalidade, propiciando o pluralismo, o diálogo e o acercamento entre persoas.
Entidade promotoraFUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
Data inicio25/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Minorías étnicas - persoas migrantes
Muller
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas con sensibilidade social que poidan aportar os seus coñecementos para apoiar a impartición de formación en español, galego, informática básica, técnicas de busca de emprego, ..
Apoio na orientación social e/ou laboral.
Funcións voluntariadoDocencia.
Apoio na orientación.
Actividades1. Impartir formacións de español.
2. Impartir formacións de informática, galego, preparación das competencias clave.
3. Impartir módulos en formacións laborais.
4. Orientación laboral e/ou social.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicación- Unha ou unha hora e media no caso das formacións continuadas.
- Ata 40 horas no caso das formacións de informática e galego.
O tempo da dedicación, dependerá da actividade coa que se acorde o voluntariado coa persoa.
Lugar realizaciónRúa Pilar, nº 6, baixo - Vigo.
Observacións
Coordinadores

Noelia Soto Solana:
886116485 / terangavigo@fundacionjuans.org
A través de cita solicitada por teléfono ou por correo electrónico.