Secretaría Uvigo

Servizos da promoción da autonomía persoal

NomeServizos da promoción da autonomía persoal
Obxectivo xeralConsecución das maiores cotas de autonomía posibles para as persoas usuarias dos diferentes servizos da entidade (educación, formación, emprego con apoio).
Obxectivo específicoAdquisición da formación necesaria que facilite unhas maiores garantías de éxito nos diferentes procesos formativos/laborais.
Entidade promotoraDOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN
Data inicio05/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariado- Persoa dinámica, aberta e con iniciativa.
- Responsable.
- Con capacidade para tomar decisións e resolver conflitos.
Funcións voluntariadoApoiar ao profesional no desenvolvemento das sesións na aula.
ActividadesApoio no desenvolvemento das sesións en aula, nos diferentes servizos da entidade (formación e emprego con apoio).
- Formación: acompañamento ás persoas usuarias no desenvolvemento da clase en xeral (buscas en internet, manexo do ordenador, obradoiros de emocións, traballar a autonomía cociñando, facendo tarefas domésticas, etc.).
- Emprego con apoio: acompañamento ás persoas usuarias no desenvolvemento da clase en xeral (repaso das tarefas que fan os/as usuarios/as nos seus postos de traballo, traballar a xestión das emocións, resolución de conflitos, etc.).
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónDe 2 a 4 horas semanais (a concretar pola persoa voluntaria en función da súa dispoñibilidade).
Lugar realizaciónNa entidade (r/ Portela 48, baixo - 36214 Vigo).
Observacións
Coordinadores

María del Carmen Moreno Cadilla:
986201656 / downvigo@downvigo.org
Luns de 11:00 a 15:00 h e de martes a venres de 10:00 a 14:00 horas. Previa cita no teléfono da entidade.