Secretaría Uvigo

Autonomía persoal, ME MUEVO

NomeAutonomía persoal, ME MUEVO
Obxectivo xeralMellorar a autonomía e a participación social das persoas con Síndrome de Down/discapacidade intelectual.
A través de sesión en aula, diferentes grupos da mocidade traballan, unha vez á semana, obxectivos relacionados coa autonomía persoal, coas habilidades sociais e co coñecemento do entorno. En fin de semana realízanse saídas en contexto real (cine, discoteca, praia, teatro, visita a museos, etc...) para poñer en práctica esas habilidades. Hai constituídos diferentes grupos en función da idade, da madurez ...
Obxectivo específicoMellorar a adquisición de habilidades sociais, aumentar o coñecemento da contorna (Vigo e arredores), xestión do tempo libre.
Entidade promotoraDOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN
Data inicio05/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariado- Persoa dinámica, aberta e con iniciativa.
- Responsable.
- Con capacidade para tomar decisións e resolver conflitos.
Funcións voluntariado1. Apoiar ao profesional no desenvolvemento das saídas en fin de semana.
2. Apoiar ao profesional nas sesións na aula.
Actividades1. Apoio no desenvolvemento das sesións na aula, a grupos de mocidade dende 6 anos en diante (repaso das tarefas que fan as persoas usuarias, apoio nas actividades teóricas, nas dinámicas, apoiar a unha persoa usuaria ao servizo, apoiar na xestión da anotación das notas das saídas, resolución de conflitos, etc.).
2. Apoio no desenvolvemento das saídas en fin de semana, a grupos de mocidade dende 6 anos en diante (axuda no desenvolvemento da saída en xeral, apoiar no traxecto, resolución de conflitos, apoio na xestión de pagar, apoio no acompañamento de ir ao servizo, etc.) cando alguén precisa ir ao servizo, para pagar, etc.).
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicación- A concretar pola persoa voluntaria en función da dispoñibilidade.
- Participación nas saídas en fin de semana, de duración entre 3-4 horas, coa frecuencia que se estimen: realizar unha saída 1 vez ao mes…
- E/ou participando nas sesión en aula de 2 h. de duración que se desenvolverán pola semana, (de martes a xoves pola tarde, en función do grupo de Me Muevo).
Lugar realizaciónO apoio en sesións desenvolverase na entidade (r/ Portela 48, baixo - 36214 Vigo), e as saídas da fin de semana, son na cidade de Vigo e arredores.
Observacións
Coordinadores

María del Carmen Moreno Cadilla:
986201656 / downvigo@downvigo.org
Luns de 11:00 a 15:00 h e de martes a venres de 10:00 a 14:00 horas. Previa cita no teléfono da entidade.