Secretaría Uvigo

Acompañamento a persoas maiores

NomeAcompañamento a persoas maiores
Obxectivo xeralPromover a calidade de vida das persoas maiores, previr e aliviar o seu illamento social e todas as consecuencias negativas que se derivan do mesmo, ó tempo que se recupera e fomenta a súa autoestima.
Obxectivo específicoAcompañar as persoas maiores en situacións que van desde a soidade ata o abandono, promovendo o envellecemento activo e as relacións interxeneracionais.
Entidade promotoraASDEGAL (ACCIÓN SOLIDARIA DE GALICIA)
Data inicio08/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas voluntarias responsables, entusiastas, cunha gran capacidade para escoitar e cunha comunicación interxeracional.
Funcións voluntariado1. Acompañamentos domiciliario.
2. Acompañamento en residencias de maiores.
3. Acompañamento a xestións administrativas puntuais e a citas médicas.
4. Apoio e acompañamento a persoas maiores e as súas familias, para favorecer o respiro familiar no coidado das persoas maiores dependentes.
Esta actividade realízase baixo a colaboración dunha persoa voluntaria coordinadora deste voluntariado.
Actividades1. Acompañar a persoas que se atopen soas nos seus domicilios.
2. Pasear e charlar con eles, facerlle un pouco de compañía a todas aquelas persoas usuarias que están soas nas residencias de maiores.
3. Realizar xestións puntuais con elas (Xunta, Concello…).
4. Apoiar á persoa coidadora principal. Respiro familiar.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónPídese unha dedicación como mínimo de 2 horas semanais.
Lugar realizaciónEn Vigo e Pontevedra nos domicilios da persoas usuarias, nos centros hospitalarios (Hospital Xeral, Álvaro Cunqueiro, Povisa, Nicolás Peña...en Vigo), Hospital de Pontevedra), Residencias e centros de maiores (Residencia de Santa Marta, Euroresidencias San
Observacións
Coordinadores

Laura Recondo Vázquez:
629760176 / gestionvoluntariado@asdegal.org
Luns a venres de 9:30 a 13:30 horas