Secretaría Uvigo

Oficina de información e denuncia

NomeOficina de información e denuncia
Obxectivo xeralDefender os dereitos das persoas migrantes e racializadas.
Obxectivo específicoInformar e asesorar en cuestións lexislativas, administrativas e asistenciais relacionadas coa situación das persoas migrantes, así como asesoramento, denuncia e actuacións ante ás discriminacións múltiples que sofren (delitos de odio, etc.).
Entidade promotoraSOS RACISMO GALICIA
Data inicio14/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Minorías étnicas - persoas migrantes
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoEstudantes con materias relacionadas co dereito (Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Facultade de Dereito...).
Profesionais e estudantes de servizos sociais - traballo social.
Estudantes e profesionais no eido de educación: educadores sociais, mestres, monitores tempo libre.
Persoas con preparación ou competencia en mediación.
Funcións voluntariado1. Dar apoio ás persoas que levan a Oficina de información e denuncia.
2. Asesoramento legal á poboación.
3. Información sobre os dereitos das persoas migrantes.
4. Acompañamento ás persoas usuarias nas administracións e nas relacións con distintos profesionais.
5. Axuda na tramitación de axudas públicas e recursos do terceiro sector.
Actividades- Redactar escritos de contido lexislativo.
-. Participar nas formacións.
-. Recibir e acompañar ás persoas usuarias.
-. Conseguir e cubrir formularios e instancias oficiais.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicación2 horas semanais.
Lugar realizaciónRúa Conde de Torrecedeira, 55 - 1º andar - 36202 Vigo.
ObservaciónsA oficina de información e denuncia está aberta todo o curso, agás en agosto, polo tanto, o voluntariado será en función da dispoñibilidade da persoa voluntaria.
Coordinadores

Raquel Monteso Fernández:
666219463 / raquelmonteso@gmail.com
Tardes de 17:00 a 21:00 horas.