Secretaría Uvigo

Acompañamento a persoas con discapacidade intelectual

NomeAcompañamento a persoas con discapacidade intelectual
Obxectivo xeralFortalecer e facilitar a aparición cidadá no ámbito do voluntariado na asociación Limisi.
Obxectivo específicoEstablecer vínculos afectivos e relacións sociais entre as persoas voluntarias e usuarias.
Entidade promotoraASOCIACION LIMISI
Data inicio13/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon se precisa ningún perfil específico.
Funcións voluntariado1. Acompañar nas tarefas específicas de cada persoa usuaria.
2. Estar, guiar, conversar.
3. Fomentar relacións interpersoais sas e naturais.
4. Dar apoio á aquelas persoas que o precisen cando teñan dificultades.
Actividades1. Actividades deportivas e de motricidade.
2. Participación en actividades culturais e ocio.
3. Obradoiro teatro, música, baile, viaxes e excursións.
4. Actividades vida diaria.
5. Talleres de formación ocupacional.
Todas as actividades está coordinadas e executadas por persoal profesional cualificado, que guiará e acompañará en todo momento ás persoas voluntarias nas diferentes actividades.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónFlexible.
Lugar realizaciónCentro Ocupacional para persoas con diversidade funcional
Asociación Limisi
Santa Marina 93 baixo - Xinzo de Limia - Ourense
ObservaciónsAs persoas usuarias deberán adaptarse e cumprir a nosa filosofía de centro e metodoloxía, aínda que poderán en todo momento amosar a súa opinión, propoñer actividades novas, ou adaptacións e melloras nas xa existentes.
Coordinadores

Patricia Lamas Seguín:
685868065 / limisixinzo@gmail.com
De 10:00 a 14:00 horas.