Secretaría Uvigo

Xangal

NomeXangal
Obxectivo xeralAchegar aos menores e mocidade a un espazo de tempo libre educativo, aberto e gratuíto.
Obxectivo específico- Ofertar unha biblioteca, ciber, sala de xogos, ludoteca, sala de estar e un centro de recursos para desenvolver traballos, e pasar o tempo libre.
- Ofertar actividades de ocio e tempo libre gratuítas, organizadas e libres ou facilmente accesibles para fomentar a mellora da relación social.
Entidade promotoraASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER
Data inicio16/12/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Infancia
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoMocidade que lles guste estar en contacto directo cos menores e coa xuventude.
Mocidade que potencien a actividade e participación cos menores.
Funcións voluntariado1. Apoio na atención aos menores, seguindo as indicacións da persoa coordinadora do proxecto.
2. Ser ponte entre as persoas destinatarias e o que se oferta, de maneira bidireccional.
3. Promocionar participación en toda a oferta educativa que se propon.
Actividades1. Apoio na atención na sala de xogos, ciber, ludoteca, sala de estar, seguindo as indicacións da persoa que coordina o proxecto.
2. Apoio na atención da biblioteca, sala de exposicións, centro de recursos, seguindo as indicacións da persoa coordinadora do proxecto.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónO tempo que as persoas voluntarias teñan dispoñible, con flexibilidade horaria.
De luns a xoves dende o mes de outubro ata maio de 17:15 a 20:00 horas e venres de 17:15 a 21:00 horas.
Lugar realizaciónAsociación xuvenil Amencer
Praza Don Bosco, 1, baixo
Ourense
Observacións
Coordinadores

Xulio Vilar Andrés:
988218123 / coordinador@amencer.org
De luns a venres de 8:00 a 14:30 e de luns a venres de 18:00 a 20:00 horas.

Tamara Pérez Cajide:
988218123 / amencer@amencer.org
Luns a venres de 9:00 a 14:30 e luns, mércores, e venres de 16:30 a 20:00 horas.