Secretaría Uvigo

Primeira fila

NomePrimeira fila
Obxectivo xeralOfertar un espazo de acompañamento educativo para menores con máis dificultades no estudo ou relacións sociais.
Obxectivo específico- Apoiar no estudo a menores con menos posibilidades.
- Ofertar actividades de ocio e tempo libre gratuítas ou facilmente accesibles para fomentar a mellora da relación social.
Entidade promotoraASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER
Data inicio16/12/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Infancia
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoMocidade con paciencia e que lle guste explicar e traballar con menores.
Xente sensible no campo da educación e infancia.
Funcións voluntariado1. Apoio na atención aos menores, seguindo as indicacións da persoa que coordina o proxecto.
2. Apoio no seguimento durante o tempo da actividade que están a facer, promocionando unha boa autoestima.
3. Apoio no acompañamento nas tarefas de estudio, socialización...
ActividadesAtención na sala primeira fila de luns a xoves, de 16:00 a 19:30 horas.
Acompañamento aos menores e mocidade nas tarefas educativas coidando o apoio nas areas instrumentais básicas e traballando as competencias persoais e sociais, seguindo as indicacións da persoa que coordina o proxecto.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónO tempo que as persoas voluntarias teñan dispoñible, con flexibilidade horaria.
De luns a xoves dende o mes de outubro ata maio no horario de 16:00 ata as 19:30 horas.
Lugar realizaciónAsociación xuvenil Amencer
Praza Don Bosco, 1, baixo
Ourense
Observacións
Coordinadores

Xulio Vilar Andrés:
988218123 / coordinador@amencer.org
De luns a venres de 8:00 a 14:30 e de luns a venres de 18:00 a 20:00 horas.

Laura Rodríguez Guede:
988218123 / amencer@amencer.org
De luns a xoves de 16.00 ata 19.30 horas.