Secretaría Uvigo

Voluntariado activo

NomeVoluntariado activo
Obxectivo xeralFavorecer a participación das persoas coa sindrome de Down e/ou outras discapacidades intelectuais nas actividades de ocio, como medio de desenvolvemento persoal, orientadas ao goce do tempo libre.
Obxectivo específicoMellorar a capacidade de decisión e planificación do propio tempo de lecer das persoas usuarias.
Entidade promotoraDOWN Pontevedra Xuntos. Asociación Síndrome de Down
Data inicio15/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPrioritariamente alumnado voluntario formados ou que se están formando nas Facultades de Ciencias da Educación e do Deporte, de Psicoloxía, Traballo Social, Educación Social e Pedagoxía.
Funcións voluntariado- Apoio no desenvolvemento do Programa de Ocio.
- Apoio no desenvolvemento do Programa de Expresión Teatral.
- Apoio no desenvolvemento do traballo realizado en horta urbana cooperativa.
En todo momento as persoas voluntarias realizan o apoio baixo a colaboración da persoa coordinadora das actividades. Nunca hai actividades realizadas unicamente polas persoas voluntarias nin quedan soas en ningunha sesión.
Actividades- Apoio aos profesionais responsables dos programas na xestión das saídas de ocio e tempo de lecer.(realización de saídas de lecer na contorna comunitaria desde unha filosofía inclusiva).
- Realización de tarefas de apoio en Arte e movemento , Expresión e Técnicas Teatrais).
- Apoio no desenvolvemento de tarefas en horta coas persoas usuarias da entidade en colaboración con outras entidades da contorna.
En todo momento as persoas voluntarias realizan o apoio baixo a colaboración da persoa coordinadora das actividades. Nunca hai actividades realizadas unicamente polas persoas voluntarias nin quedan soas en ningunha sesión.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicación- Aproximadamente entre 2,5 e 3 horas en cada saída de ocio (venres/sábado).
- Aproximadamente 2 horas á semana en actividades de Expresión Teatral e horta urbana.
Lugar realizaciónDown Pontevedra
r/ Gorgullón, 41 - esquina rúa Muiños
36003 Pontevedra
Observacións
Coordinadores

Paula Villaverde Gondar:
986865538 / xuntos@downgalicia.org
Mañás de 9:30 a 14:30 horas.

Olalla Cobos García:
986865538 / xuntos@downgalicia.org
Mañás de 9:30 a 14:00 e tardes de 16:30 a 19:00 horas.