Secretaría Uvigo

Voluntariado CIMO

NomeVoluntariado CIMO
Obxectivo xeralFacilitar a inserción laboral das persoas usuarias (persoas en situación ou risco de exclusión social) da entidade (tanto a nivel de emprego por conta allea, como a través do autoemprego).
Obxectivo específico- Axudar á busca activa de emprego das persoas usuarias de CIMO.
- Motivar e axudar á creación de empresas como vía de inserción sociolaboral.
Entidade promotoraCIMO
Data inicio08/11/2019
Data fin
Persoas destinatarias
Minorías étnicas - persoas migrantes
Muller
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Poboación en xeral
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon é necesario un perfil concreto, se ben valórase ter coñecementos de informática a nivel de usuario.
Funcións voluntariadoApoio aos técnicos/as da entidade na realización de accións de inserción laboral e nos programa de motivación emprendedora e creación de empresas. Sempre coordinados por un responsable da entidade.
ActividadesAccións de intermediación laboral, orientación laboral, motivación para o autoemprego.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónSegundo a dispoñibilidade das persoas voluntarias.
A concretar no momento do inicio das accións de voluntariado.
Lugar realizaciónNa sede de Cimo
Rúa Diaz da Banda, 18 baixo (rotonda Curros Enríquez)
32004 Ourense
Observacións
Coordinadores

Eduardo González Tombo:
988391515 / direccion@cimo.org
Luns a venres de 9:00 a 14:00 e de luns a xoves de 16:00 a 19:30 horas.