Secretaría Uvigo

Activismo grupo Vigo

NomeActivismo grupo Vigo
Obxectivo xeralTarefas do activismo de denuncia e sensibilización de violacións de dereitos humanos dun grupo de persoas activistas/voluntarias de Amnistía Internacional na cidade de Vigo.
Obxectivo específicoDenunciar as violacións en dereitos humanos na cidade de Vigo.
Entidade promotoraAMNISTIA INTERNACIONAL
Data inicio09/10/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas sensibilizadas cos dereitos humanos que poidan dispoñer de dúas horas libres á semana.
Non é necesario ter ningún coñecemento ou formación específica.
Funcións voluntariadoDar apoio á técnica, xunto co resto de activistas do grupo de Vigo nas labores de denuncia e sensibilización de Amnistía Internacional na cidade de Vigo.
Actividades- Apoio para a mobilización de rúa: Concentracións, mesas, performances, recollida de firmas, exposicións e actos variados de sensibilización ao respecto dunha temática concreta de Dereitos Humanos.
- Apoio nas tarefas de incidencia política con autoridades locais.
- Apoio nas tarefas de comunicación con medios locais e mobilización online en redes sociais.
- Apoio nas tarefas de educación en Dereitos Humanos nun centro de ensinanza: charlas e actividades educativas, organización de exposicións e charlas de persoas defensoras de dereitos humanos.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicacióndúas horas á semana
Lugar realizaciónDesenvolveranse tanto a distancia como presencialmente en contacto con outras persoas activistas/voluntarias.
ObservaciónsTodo o traballo, funcións e actividades que levan a cabo os/as activistas de Amnistía Internacional en Galicia é de apoio ao persoal técnico. En ningún momento a activista ten que realizar tarefas asociadas a un posto de traballo.
Coordinadores

Mónica Pérez-Castrillón Maestre:
639035055 / mperezcastrillon@es.amnesty.org
De 8:30 a 17:00 horas de luns a venres