Secretaría Uvigo

Activismo grupo Pontevedra

NomeActivismo grupo Pontevedra
Obxectivo xeralTarefas do activismo de denuncia e sensibilización de violacións de dereitos humanos dun grupo de persoas activistas/voluntarias de Amnistía Internacional na cidade de Pontevedra.
Obxectivo específicoDenunciar as violacións en dereitos humanos na cidade de Pontevedra.
Entidade promotoraAMNISTIA INTERNACIONAL
Data inicio04/09/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas sensibilizadas cos Dereitos Humanos que poidan dispoñer de dúas horas libres á semana.
Non é necesario ter ningún coñecemento ou formación específica.
Funcións voluntariadoDar apoio á técnica, xunto co resto de activistas do grupo de Pontevedra, nas labores de denuncia e sensibilización de Amnistía Internacional na cidade de Pontevedra.
Actividades- Apoio para a mobilización de rúa: Concentracións, mesas, performances, recollida de firmas, exposicións e actos variados de sensibilización ao respecto dunha temática concreta.
- Apoio nas tarefas de incidencia política con autoridades locais.
- Apoio nas tarefas de comunicación con medios locais e movilización online en redes sociais.
- Apoio nas tarefas de educación en dereitos humanos nun centro de ensinanza: charlas e actividades educativas, organización de exposicións e charlas de persoas defensoras de dereitos humanos.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicacióndúas horas á semana.
Lugar realizaciónDesenvolveranse tanto a distancia como presencialmente en contacto con outras persoas activistas/voluntarias.
ObservaciónsTodo o traballo, funcións e actividades que levan a cabo os/as activistas de Amnistía Internacional en Galicia é de apoio ao persoal técnico. En ningún momento o/a activista ten que realizar tarefas asociadas a un posto de traballo.
Coordinadores

Mónica Pérez-Castrillón Maestre:
639035055 / mperezcastrillon@es.amnesty.org
De 8:30 a 17:00 horas de luns a venres