Secretaría Uvigo

Educación en dereitos humanos

NomeEducación en dereitos humanos
Obxectivo xeralEducar as nenas e nenos dos colexios e institutos galegos en materia de dereitos humanos.
Obxectivo específicoOrganizar actividades de educación en dereitos humanos coas nenas e rapazas de colexios e institutos galegos.
Entidade promotoraAMNISTIA INTERNACIONAL
Data inicio04/09/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas sensibilizadas cos Dereitos Humanos que poidan dispoñer de dúas horas libres á semana.
Funcións voluntariadoDar apoio á técnica para organizar actividades de Educación en materia de dereitos humanos en escolas e institutos galegos.
Actividades-Tarefas de apoio á coordinación do equipo de activistas.
- Apoio na organización de Exposicións en colexios e institutos da Rede de Escolas de Amnistía Internacional.
- Apoio na organización de Concurso de Microrrelatos sobre Dereitos Humanos entre nenas e adolescentes de escolas da rede e escolas de Amnistía Internacional.
- Apoio no deseño e implementación de actividades de denuncia e sensibilización na Universidade de Santiago (USC).
- Apoio loxístico na organización da xira de defensores de dereitos humanos en Galicia.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicacióndúas horas á semana.
Lugar realizaciónOs/as activistas realizarán as súas tarefas a distancia, desde o seu domicilio ou o lugar que prefiran.
ObservaciónsTodo o traballo, funcións e actividades que levan a cabo os/as activistas de Amnistía Internacional en Galicia é de apoio ao persoal técnico. En ningún momento o/a activista ten que realizar tarefas asociadas a un posto de traballo.
Coordinadores

Mónica Pérez-Castrillón Maestre:
639035055 / mperezcastrillon@es.amnesty.org
De 8:30 a 17:00 horas de luns a venres