Secretaría Uvigo

Traballo coa sociedade civil organizada

NomeTraballo coa sociedade civil organizada
Obxectivo xeralEstablecer relacións con outras organizacións que defendan os dereitos humanos para ter maior impacto na nosa tarefa de denuncia e sensibilización de violacións de dereitos humanos.
Obxectivo específicoConseguir maior impacto nas tarefas de denuncia e sensibilización ao traballar en colaboración con outras entidades.
Entidade promotoraAMNISTIA INTERNACIONAL
Data inicio11/09/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas sensibilizadas cos Dereitos Humanos que poidan dispoñer de dúas horas libres á semana.
Non é necesario ter ningún coñecemento ou formación específica.
Funcións voluntariadoDar apoio á técnica en tarefas para potenciar o traballo conxunto con outras organizacións da sociedade civil.
Actividades- Apoio para a elaboración dunha base de datos de organizacións con preocupacións afíns a Amnistía Internacional.
- Apoio para contactar con diversas organizacións para o traballo conxunto.
- Apoio na elaboración de boletín informativo coas campañas e preocupacións de Amnistía Internacional sobre dereitos humanos para enviar ás organizacións.
- Apoio para o deseño e organización de accións en colaboración con outras organizacións para denuncia e sensibilización de cuestións relacionadas cos dereitos humanos tales como:
1. Organización de videoforums.
2. Organización de charlas e debates posteriores.
3. Exposicións.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónDúas horas á semana.
Lugar realizaciónOs/as activistas realizarán as súas tarefas a distancia, desde o seu domicilio ou o lugar que prefiran.
ObservaciónsTodo o traballo, funcións e actividades que levan a cabo os/as activistas de Amnistía Internacional en Galicia é de apoio ao persoal técnico. En ningún momento o/a activista ten que realizar tarefas asociadas a un posto de traballo.
Coordinadores

Mónica Pérez-Castrillón Maestre:
639035055 / mperezcastrillon@es.amnesty.org
De 8:30 a 17:00 horas de luns a venres