Secretaría Uvigo

Xestión do Activismo

NomeXestión do Activismo
Obxectivo xeralFortalecer o activismo da organización.
Obxectivo específicoLograr un activismo formado e informado que dea resposta ás necesidades da organización de denuncia e sensibilización en materia de dereitos humanos.
Entidade promotoraAMNISTIA INTERNACIONAL
Data inicio09/10/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas sensibilizadas cos dereitos humanos que poidan dispoñer de dúas horas libres á semana.
Non é necesario ter ningún coñecemento ou formación específica.
Funcións voluntariado- Dar apoio á técnica para dar visibilidade do activismo de Amnistía Internacional en Galicia en distintos contextos.
- Dar apoio á técnica nas tarefas de captación de novas activistas para Amnistía Internacional Galicia.
- Dar apoio á técnica para dar soporte ao activismo.
Actividades- Apoio á coordinación do traballo das activistas do equipo.
- Apoio na xestión do perfil da entidade no portal Voluntariadogalego.org.
- Apoio para colocación de cartáceos en lugares estratéxicos para captación de activismo.
- Apoio para atención ao correo electrónico do equipo.
- Apoio no envío de cartas a socias para captación de activismo.
- Derivación de persoas interesadas ao persoal técnico.
- Apoio para publicación de anuncios en portais de voluntariado.
- Apoio na elaboración de estatísticas ao respecto do activismo.
- Apoio para a xeración de documentación para o activismo (guías, manuais, infografías informativas, etc.).
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónDúas horas á semana.
Lugar realizaciónOs/as activistas realizarán as súas tarefas a distancia, desde o seu domicilio ou o lugar que prefiran.
ObservaciónsTodo o traballo, funcións e actividades que levan a cabo os/as activistas de Amnistía Internacional en Galicia é de apoio ao persoal técnico. En ningún momento o/a activista ten que realizar tarefas asociadas a un posto de traballo.
Coordinadores

Mónica Pérez-Castrillón Maestre:
639035055 / mperezcastrillon@es.amnesty.org
De 8:30 a 17:00 horas de luns a venres