Secretaría Uvigo

Hackers sen Fronteiras. Tecnoloxía para o ben común da Universidade ao Ensino Secundario

NomeHackers sen Fronteiras. Tecnoloxía para o ben común da Universidade ao Ensino Secundario
Obxectivo xeralContribuír a que a ciencia e a tecnoloxía ao servizo do ben común e dos dereitos humanos permita mellorar o desempeño do ensino secundario como base para pechar a fenda de xénero ao alumnado como cidadás e futuras profesionais tecnolóxicas e co-responsabilizalas na solución aos problemas de desigualdade e insustentabilidade.
Obxectivo específicoPromovida a tecnoloxía para o ben común e os dereitos humanos no ensino secundario en Galicia
Entidade promotoraAsociación Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
Data inicio24/07/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoEstudantes de escolas técnicas da Universidade de Vigo ou cunha liña de traballo vinculado á tecnoloxía
Funcións voluntariadoDifusión da tecnoloxía para o ben común en centros educativos,
con especial atención á redución da fenda de xénero nos estudos técnicos. A
tecnoloxía para o ben común na Asociación Enxeñería sen Fronteiras Galicia.
ActividadesPreparar e impartir obradoiros e faladoiros en centros educativos
galegos (maiormente de educación formal no ensino secundario), falando de
distintas temáticas vinculadas á tecnoloxía para os dereitos humanos, a
cooperación internacional, a sustentabilidade e o ben común. Se contará con
persoas contratadas pola asociación, que darán a apoio á organización dos
eventos, contacto con centros e preparación do material empregado nos
faladoiros e obradoiros. O ideal é que os faladoiros os impartan polo menos
dúas persoas, e polo menos unha delas que sexa unha muller estudante do
ámbito tecnolóxico.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicación100 horas/ano
Lugar realizaciónCampus de Vigo, centros de ensino secundario en Galicia.
Observacións
Coordinadores

Sergio Fernández Alonso:
881011479 / sergio.fernandez@isf.es
Adaptable previa cita vía email

Paola Mondaca González:
881011479 / info@galicia.isf.es
Adaptable previa cita vía email