Secretaría Uvigo

Orientación ao alumnado preuniversitario

NomeOrientación ao alumnado preuniversitario
Obxectivo xeralDar a coñecer ao alumnado preuniversitario (bacharelato e ciclos formativos de grao superior) a oferta formativa, as instalacións, os servizos e a vida universitaria da Universidade de Vigo.
Obxectivo específicoParticipar nas actividades de captación que organiza a Universidade de Vigo para o estudantado preuniversitario
Entidade promotoraUNIVERSIDADE DE VIGO
Data inicio09/11/2022
Data fin
Persoas destinatarias
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoEstudantes de grao da Universidade de Vigo
Funcións voluntariado• Apoio nas feiras de orientación académica organizadas tanto na Universidade como fóra dela.
• Colaborar nas visitas guiadas que os centros de educación secundaria realizan á Universidade de Vigo.
• Participar nas charlas de orientación xerais e específicas que se realizan nos centros de educación secundaria.
Actividades• Nas feiras/xornadas: apoio para organizar os stands, entregar folletos, distribuír e acompañar os asistentes e contar as súas experiencias na universidade.
• Nas visitas guiadas: colaborar co SIE (Sección de Información ao Estudante) nas visitas ás facultades e escolas da Universidade contando a súa experiencia como estudante universitario.
• Nas charlas: participar na difusión das titulacións de grao, os servizos e instalacións e a vida universitaria da UVigo
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicación6 horas de formación previa (obrigatorias)
4 horas por feira/xornada
1 hora por visita guiada
1 hora por charla
Lugar realizaciónFormación: Universidade de Vigo
Feiras/xornadas: UVigo ou lugares onde teña lugar a feira
Visita guiada: centros da Universidade de Vigo
Charlas: centros educativos de secundaria e formación profesional
ObservaciónsAs persoas voluntarias deberán participar no programa durante o curso académico
Coordinadores

Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade:
986130262 / estudantes@uvigo.gal
De luns a vernes de 9:00 a 14:00 horas