Secretaría Uvigo

Acompañamento a mulleres en procesos de violencia

NomeAcompañamento a mulleres en procesos de violencia
Obxectivo xeralEvitar o illamento das mulleres no seu proceso de reincorporación psico-social.
Obxectivo específico- Favorecer a reincorporación psico-social das mulleres en procesos de violencia.
- Facilitar o acceso ós recursos sociais, así como facilitar a xestión dos trámites.
Entidade promotoraREDE DE MULLERES CONTRA OS MALOS TRATOS DE VIGO
Data inicio30/01/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Muller
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNingún perfil concreto.
Funcións voluntariado- Acompañamento a mulleres en procesos de violencia a todos os trámites que precisen (servizos sanitarios, Xulgados, interpoñer unha denuncia...), sen intervir de maneira profesional cos servizos aos que acompaña).
Actividades- Acompañar ás usuarias da Asociación en todos os trámites que precisen (Xulgados, comisaría, servizos sociais ou sanitarios, etc.).
- Evitar a sensación de illamento.
- Escoitar con respecto e atención (escoita activa).
- Denunciar o incumprimento de dereitos e garantías.
- Realizar accións de prevención e concienciación (participando nas campañas de concienciación da Rede de Mulleres ofrecendo información sobre a Asociación e os recursos en materia de violencia).
As novas persoas voluntarias serán acompañadas durante os primeiros acompañamentos.
Ante calquera incidencia poñeranse en contacto coa coordinadora ou coas profesionais da Asociación que decidirán a pauta de actuación.
Consultarase calquera dúbida ou descoñecemento do procedemento.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónNon hai un tempo estimado.
Lugar realizaciónVigo e área de influencia
Observacións
Coordinadores

Rosa Fontaíña Pazos:
670453431 / redemediadorasvigo@gmail.com
De 9:00-14:00 e de 16:00 a 21:00 horas

Rosario Otero Rodríguez:
670453431 / redemediadorasvigo@gmail.com
De 9:00-14:00 e de 16:00 a 21:00 horas