Secretaría Uvigo

EnRedadas

NomeEnRedadas
Obxectivo xeralO obxectivo principal é fomentar a acción voluntaria da entidade para incrementar o apoio e acompañamento ás mulleres vítimas de violencia machista participantes no proxecto EnRedadas.
Obxectivo específicoDotar dun espazo de apoio emocional as mulleres ourensás vítimas de violencia machista para superar o illamento. Sensibilizar e formar ás persoas voluntarias e a poboación en xeral. Crear unha rede de apoio mutuo entre as mulleres participantes.
Entidade promotoraXeracción S. Cooperativa Galega, Ourense
Data inicio18/01/2023
Data fin
Persoas destinatarias
Infancia
Muller
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoFormación e sensibilidade sobre igualdade e violencia machista. Se se carece de formación específica facilitarase pola entidade.
Funcións voluntariadoAs voluntarias da entidade participarán no proxecto EnRedadas de atención psicosocial a mulleres vítimas de violencia de xénero. As funcións a desenvolver polas persoas voluntarias serán de acompañamento e planificación de actividades.
ActividadesAcompañamento para trámites e xestións administrativas ás mulleres participantes no Programa Enredadas da entidade, apoio emocional e coas cargas familiares, e apoio na organización de actividades de ocio, formativas e de sensibilización. Todas as actividades estarán coordinadas pola traballadora social da entidade, que guiará ó persoal voluntario nas actuacións.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónSegundo dispoñibilidade.
Lugar realizaciónRúa Moratín 2. Ourense. Os acompañamentos para xestións (padrón, SEPE- Servizo Público de Emprego, Rexistro Xunta....) desenvolveranse na cidade de Ourense nas administracións e nas entidades necesarias.
Observacións
Coordinadores

Nerea Conde Seguín:
698131032 / nerea@xeraccion.com
De luns a xoves de 9:30 a 13:30 e xoves de 16:00 a 20:00, sempre con cita previa.

Antía Pousa Pérez:
629352269 / antia@xeraccion.com
De luns e venres de 9:30 a 13:30 e martes de 16:00 a 20:00, sempre con cita previa.