Secretaría Uvigo

Apoio e acompañamento presencial e telefónico

NomeApoio e acompañamento presencial e telefónico
Obxectivo xeralContribuír a mellorar a calidade de vida dos enfermos de cancro e dos seus familiares
Obxectivo específicoFacilitar a adaptación do paciente e do familiar ao centro sanitario.
Previr, compensar ou contrarrestar a aparición de problemas emocionais derivados da enfermidade.
Entidade promotoraAsociación Española Contra el Cáncer
Data inicio08/11/2022
Data fin 28/11/2027
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoMaior de 18 anos, compromiso continuado coa entidade, estabilidades emocional, habilidades sociais, actitude de escoita activa e empatía, habilidades de afrontamento a situacións difíciles, confidencialidade e discreción, respecto a valores e ideas dos demais, capacidade de traballo en equipo.
Funcións voluntariadoapoiar e acompañar os pacientes oncoloxicos e familiares, actividades de acompañamento e guía hospitalario, talleres de ocio e tmpo libre, substituir o cuidador nos casos nos que sexa necesario.
ActividadesCarriño Don Amable de catering ( ofrece almorzo a pacientes que están nas zonas de tratamentos, dentro do hospital, este servizo polo covid esta paralizado temporalmente).
Axudar en xestións de citas ou guiar ao paciente por as diferentes zoas que ten que ir, acompañar cando esta so, se animar e humanizar para que o ambiente hospitalario sexa o mellor posible e mais agradable, informar sobre as actividades, talleres e servicios que a Asociación Española contra el Cáncer (AECC) leva a cabo en Ourense , sempre coa supervisión e apoio da coordinadora de voluntariado.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicación1 día á semana en horario de 10:00 a 13:00 horas máis ou menos.
Lugar realizaciónAsociación Española contra el Cáncer en Ourense
rúa Doctor Marañon 21-Baixo
32005-Ourense
ObservaciónsO número de persoas voluntarias é orientable
Coordinadores

Belén Pérez Ramos:
988219300 / belen.perez@contraelcancer.es
Previa cita - luns e martes de 8:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas. Mércores, xoves e venres de 8:00 a 15:00 horas