Secretaría Uvigo

Acción coeducativa mediante o método Scout

NomeAcción coeducativa mediante o método Scout
Obxectivo xeralAcción coeducativa de mozos e mozas, de 8 a 18 anos, por medio do método scout
Obxectivo específicoTraballo dentro dos grupos scout, en pequenos grupos, con fin de formar homes e mulleres libres, comprometidos e críticos, transformadores da realidade, en contacto coa natureza a través da metodoloxía scout
Entidade promotoraFederación Scouts de Galicia
Data inicio24/03/2022
Data fin
Persoas destinatarias
Infancia
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon é preciso formación especifica, so querer levar a cabo voluntariado, pero valorase ter o curso de monitor/a de tempo libre.
Funcións voluntariadoApoio ao grupo de voluntarios/as dun dos nosos grupos scout, acompañado en todo momento do resto de monitores, para traballar cos rapaces de 8 a 18 anos, na educación en valores a través do noso método, os cales están divididos por unidades segundo a idade.
ActividadesTodas as actividades sempre realizaranse en apoio aos nosos monitores, acompañados dos mesmos:
Reunións os fins de semana para traballar o noso método cos rapaces dos grupos, realizando actividades na natureza, como coñecemento do entorno natural. Descubertas do entorno que nos rodea, coñecemento da cultura galega e educando nos valores que recolle o noso método. A maiores realizaranse marchas, rutas e algun campamento para realizar todas as actividades anteriormente mencionadas.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónUnhas 4-5 horas semanais, desenvolvendo as súas actividades nos fins de semana durante o curso escolar, a maiores dun campamento de verán.
Lugar realizaciónComunidade Autónoma de Galicia. Temos grupos scout nas localidades de Tui (Pontevedra), Ourense, Santiago de Compostela, A Coruña e Sada (A Coruña).
Observacións
Coordinadores

José María Santos Rodríguez:
679256405 / delegadoxeral@scoutsgalicia.org
Fin de semana e calquera día da semana a partir das 18:00 horas

Ismael Carballo Bonigno:
687138777 / ismaelcarballobonigno@gmail.com
Fin de semana e calquera día da semana a partir das 11:00 horas