Secretaría Uvigo

FIR-Festival Internacional Rebulir 2021

NomeFIR-Festival Internacional Rebulir 2021
Obxectivo xeralPoñer en valor a cultural galega en relación con outras culturas e propiciar o
intercambio intercultural entre participantes e asistentes ao encontro.
Obxectivo específicoFomentar o coñecemento cultural de culturas alleas por medio da música, a danza
e a gastronomía.
- Desenvolver habilidades sociorelacionais entre os participantes e veciños.
Entidade promotoraAsociación cultural Rebulir
Data inicio16/12/2021
Data fin 19/12/2021
Persoas destinatarias
Minorías étnicas - persoas migrantes
Participantes/asistentes en carreiras, congresos, seminarios...
Poboación en xeral
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon se procura ningún perfil específico para as persoas voluntarias. Valórase
positivamente ter actitude proactiva e sensibilidade cara a diversidade cultural.
Funcións voluntariado- Guias e acompañantes de delegacións participantes
- Mediadores de participantes e organización
- Colaboración en tarefas organizativas e de intendencia
ActividadesDía 16 e 17 de Decembro - Apertura, Obradoiros e animacións
Día 18 - Gala Central.
Día 19 - Obradoiros e animacións
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicación50 horas (formación, preparación e implicación durante o FIR)
Lugar realizaciónRamirás, Celanova e Ourense (actividades en diferentes espazos que permitan un aforo con distanciamento)
Tamén se fará unha importante parte de maneira Virtual
ObservaciónsA organización facilita aloxamento, manutención e desprazamento para as persoas
voluntarias durante os días de realización do FIR 2021.
A programación será de novo axustada as circunstancias e extremando todas as precaucións.
Coordinadores

Alexandre Sotelino Losada:
639908005 / directorfestivalrebulir@gmail.com
De 16:00 a 21:00 horas

Sandra González Sousa:
667355734 / rebulir@hotmail.com
De 20:30 a 22:30 horas.