Secretaría Uvigo

Centro de redución de danos e riscos

NomeCentro de redución de danos e riscos
Obxectivo xeralFacilitar o acceso a rede normalizada de saúde reducindo os riscos/danos asociados as prácticas de consumo.
Obxectivo específicoPromover a sensibilización das persoas titulares de responsabilidades e obrigas no eido da Saúde relacionada coa redución de danos e exclusión social.
Entidade promotoraMEDICOS DEL MUNDO
Data inicio19/01/2018
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPersoas que estean comprometidas na defensa dos dereitos humanos e na loita por unha sociedade xusta; preferentemente con formación na rama social e/ou sanitaria, psicolóxica.
Funcións voluntariado1. Apoio na intervención en Sala/Rúa.
2. Formación en educación para a saúde.
3. Incidencia política.
Actividades1. Apoio na Sala de calor/café.
2. Apoio administrativo.
3. Formación a colectivos en exclusión social.
4. Recollida de testemuños para denuncia de vulneracións cometidas no dereito saúde.
5. Participación en Redes (PLDAS…).
6. Participación en talleres de educación para a saúde.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónSegundo a dispoñibilidade e interese da persoa voluntaria.
Lugar realizaciónNa mesma entidade (r/ Illas Baleares, 15 - baixo - 36203 Vigo)
Observacións
Coordinadores

Iria Gippini -:
986484301 / iria.gippini@medicosdelmundo.org
Luns a venres de 8:00 a 14:30 horas