Secretaría Uvigo

Horta da Xoaniña

NomeHorta da Xoaniña
Obxectivo xeralPromover a participación na horta comunitaria ecolóxica "Horta da Xoaniña", situada no Campus Lagoas-Marcosende da Universidade de Vigo e xestionada por Amigos da Terra e a Universidade de Vigo (detrás da Facultade de Bioloxía).
Obxectivo específicoEspazo aberto á participación de calquera persoa con interese en cultivar os seus propios alimentos de xeito respectuoso co medio ambiente e formando parte dun grupo autoxestionado.
Non son precisos coñecementos previos. Aberto á incorporación en calquera momento do curso escolar.
Entidade promotoraAMIGOS DA TERRA
Data inicio02/06/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Poboación en xeral
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon se precisan coñecementos previos. Posibilidade de formación en cultivo ecolóxico a través dos Obradoiros de Extensión Universitaria.
Interese en participar dun grupo autoxestionado.
Interese en participar dunha horta ecolóxica comunitaria (cultivo para o autoconsumo).
Funcións voluntariadoOrganización e planificación dos cultivos.
Mantemento da horta.
Colleita para autoconsumo.
(Todo isto en coordinación co grupo que constitúe o proxecto).
ActividadesSementeiras, plantación, rego, colleita, preparación e mantemento dos bancais, etc.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónFlexible. Adaptado ás necesidades e reparto de traballo que se faga dentro do grupo.
Lugar realizaciónHorta da Xoaniña. Detrás do CINBIO e da Facultade de Bioloxía.
Observacións
Coordinadores

Laura Casal Guillán:
650896488 / cooperacion@amigosdaterra.net
De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas.