Secretaría Uvigo

Voluntariado en protección de animais - BAI SEN PULGAS

NomeVoluntariado en protección de animais - BAI SEN PULGAS
Obxectivo xeralProtección de animais de compañía, granxa e silvestres.
Recollida dos animais abandonados, os seus coidados e a busca de adoptante, conforme estipula a Lei aos referidos conceptos, como a devolución dos seus donos si son identificados.
Promoción de adopcións e da tenencia responsable dos animais.
Concienciación e prevención do maltrato e abandono dos animais.
Obxectivo específicoRecollida dos animais abandonados, os seus coidados e a busca de adoptante.
Entidade promotoraASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS BAI. SEN PULGAS
Data inicio10/03/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Persoas con trastornos/enfermidades mentais
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Poboación en xeral
Terceira idade
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon é necesario ningún perfil concreto, pero valorase as aptitudes de respecto cara ao mundo dos animais.
Funcións voluntariado- Comprobación do estado dos animais.
- Alimentación, aseo, proporcionarlles a medicación prescrita os que están baixo tratamento, sacalos a pasear tres veces mínimo o día e comprobación das necesidades específicas de cada un para informar e posteriormente recibir as indicacións pertinentes.
- Limpeza dos habitáculos de cada animal, así como de todo o refuxio.
- Comprobación das dotacións de comida, medicacións, etc.
- Comunicación o rematar do acontecido no desenrolo das funcións realizadas.
- Dedicar o seu tempo en paseos programados fóra do refuxio.
Actividades- Asistir a eventos benéficos, charlas de concienciación e información.
- Formación sempre que sexa posible.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónNon se dispón dun tempo fixo, estudase cada situación de voluntariado individualmente e programase a súa dedicación.
Lugar realizaciónRefuxio situado no Concello de Gondomar, Finca da Torre, Chain s/n.
ObservaciónsActualmente contamos con 70 persoas voluntarias.
O número de persoas beneficiarias contabilizámolo como toda a poboación na que repercuta a nosa labor, e dicir, a totalidade da poboación dos Concellos nos que intervimos: Baiona, Nigrán, Gondomar e Oia, na actualidade.
Coordinadores

María Teresa Sicbaldi Delgado:
606764469 / protectora.baisenpulgas@gmail.com
Luns, xoves e venres de 18:00 a 20:00 horas Domingos de 10:00 a 12:00 horas