Secretaría Uvigo

Axuda a estudantes con necesidades específicas de apoio educativo - PIUNE

NomeAxuda a estudantes con necesidades específicas de apoio educativo - PIUNE
Obxectivo xeralA Universidade de Vigo, co ánimo de apoiar aos estudantes con necesidades específicas de apoio educativo e de fomentar unha completa igualdade de oportunidades e a súa completa integración na vida universitaria, pon en marcha o Programa de Integración de Universitarios/as con Necesidades Especiais (PIUNE).
Obxectivo específicoMediante este programa o alumnado poderá recibir:
- Atención, acollida e asesoramento da UNATEN e co apoio do gabinete psicopedagóxico da Universidade de Vigo.
- Soporte ao estudo (adaptacións curriculares, recursos técnicos de apoio..).
- Acompañamento en actividades diversas por voluntariado propio da Universidade de Vigo.
Entidade promotoraUNIVERSIDADE DE VIGO
Data inicio11/02/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoMembros da comunidade universitaria con sensibilidade, con algo de tempo e interese en axudar a estudantes con necesidades específicas de apoio educativo co fin da súa integración na actividade normal que desenvolve a Uvigo.
Funcións voluntariado- Apoiar a este alumnado na realización normal da súa actividade académica no seu centro.
- Colaborar con este alumnado en actividades de relación con compañeiros/as, profesorado e demais persoal da Uvigo que teñan ou deban ter unha relación directa coa realización dos estudos que cursa.
Actividades- Apoiar a este alumnado en temas relacionados coa mobilidade dentro do centro académico e no seu caso no campus universitario correspondente.
- Apoiar a este alumnado en tarefas que esixan un especial esforzo debido á súa complexidade.
- Servir de facilitador nas relacións persoais cos seus compañeiros, docentes e PAS sempre relacionado coa súa faceta de estudante.
- Facer que este alumnado se sinta cómodo e non desprazado no seu centro de estudos.
- Todas aquelas que poidan servir de facilitadoras para acadar este alumnado os seus obxectivos académicos na Uvigo.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónHorario adaptado ao horario do estudante con necesidades educativas especiais, sempre que dito horario non sexa incompatible co do estudante voluntario. Un mínimo de 10 horas semanais.
Lugar realizaciónCalquera centro de calquera campus da Universidade de Vigo.
Observacións
Coordinadores

Paula Mª González Pérez:
986813817 / diversidade@uvigo.es
De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.