Secretaría Uvigo

Desenvolvemento formativo de persoas solicitantes de asilo

NomeDesenvolvemento formativo de persoas solicitantes de asilo
Obxectivo xeralFavorecer a integración sociolaboral das persoas que forman parte do programa de acollida temporal e integración para solicitantes e persoas beneficiarias de protección internacional.
Obxectivo específico- Motivar a creación de actividades coa participación voluntaria do persoal da Universidade de Vigo.
- Permitir a adquisición de coñecementos e habilidades que repercutan nas posibilidades de inserción laboral das persoas participantes no programa de protección internacional.
Entidade promotoraAsociación Provivienda
Data inicio12/03/2020
Data fin 22/11/2027
Persoas destinatarias
Persoas solicitantes de protección internacional
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoNon se require un perfil determinado.
Funcións voluntariadoImpartir talleres, titorías ou sesións grupais coas persoas solicitantes de protección internacional.
ActividadesActividades grupais, titorías ou formacións varias sobre diversas temáticas.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónO tempo que valore cada profesional e que se considere necesario para realizar a actividade.
Lugar realizaciónNas instalacións da Asociación Provivienda ou en instalacións externas que se poidan requirir para levar a cabo a actividade.
ObservaciónsO número de persoas voluntarias poderá variar en función das actividades propostas.
Coordinadores

Ana Pardo Fernández:
637022271 / anapar@provivienda.org
Luns a venres de 10:00 a 13:00 horas.