Secretaría Uvigo

Imatxina XVI Edición

NomeImatxina XVI Edición
Obxectivo xeralExtensión e promoción da ensinanza das matemáticas na educación primaria e secundaria a través de metodoloxías activas e manipulación de materiais, dende un enfoque participativo e vivencial para o alumnado.
Obxectivo específico- Mellorar a adquisición da competencia matemática por parte do alumnado.
- Facilitar ao profesorado recursos didácticos para promover as matemáticas como unha fonte de coñecemento para favorecer a igualdade social.
Entidade promotoraFundación Escola Rosalía
Data inicio29/01/2020
Data fin 18/03/2020
Persoas destinatarias
Infancia
Xuventude
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoPreferiblemente estudantes dos últimos cursos en calquera disciplina técnica, así como de grao en educación infantil ou educación primaria. Persoa dinámica, con gusto polas actividades recreativas e lúdico-didácticas con habilidades sociais de animación e dinamización.
Funcións voluntariadoMonitoraxe de obradoiros didácticos. Coexisten 9 obradoiros que se desenvolven con carácter simultáneo; cada persoa voluntaria dinamizará un deses obradoiros, que lle será asignado con carácter previo ao inicio da actividade.
ActividadesA persoa voluntaria explicará ao alumnado participante no obradoiro a dinámica da actividade didáctica e asistirá ao alumnado que precise dalgunha indicación adicional para o desenvolvemento da actividade.
Ten contacto con menoresSi
Tempo adicaciónDe 17:00 h. a 19:30 horas o 5 de febreiro para a sesión formativa.
De 9:15 h. a 11:15 horas e de 11:40 h. a 13:40 horas os días 27 e 28 de febreiro e 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 de marzo para o desenvolvemento dos obradoiros.
Lugar realizaciónSesión formativa: na Escola Rosalía de Castro en Crtra. de Bembrive 91, 36214 Vigo. Obradoiros: Edificio Auditorio Mar de Vigo en Avda. Beiramar 59 - 5° andar, 36202 Vigo
ObservaciónsO programa supón en total 70 horas de dedicación de cada persoa voluntaria. As persoas voluntarias realizarán a súa función contando coa coordinación presencial do director do programa.
Coordinadores

Susana Raposo Guillán:
629683795 / proyectos@fundacionescolarosalia.es
De 8:00 a 16:00 horas

Julio Ferro Marra:
605970264 / jferromarra@gmail.com
De 9:00 ha 14:00 horas