Secretaría Uvigo

Intervención en institucións penitenciarias

NomeIntervención en institucións penitenciarias
Obxectivo xeralContribuír a mellorar o proceso de inserción das persoas que se atopan en prisión, así como mellorar a vida das persoas afectadas polas adiccións, mediante accións de promoción da saúde, prevención, atención psicolóxica e social e desenvolvemento de competencias.
Obxectivo específicoPromoción de hábitos saudables, accións educativo-formativas, prevención da violencia, promoción da cultura, o deporte e o ocio e tempo de lecer saudable.
Entidade promotoraCRUZ VERMELLA ESPAÑOLA (Provincia de Pontevedra)
Data inicio24/01/2020
Data fin
Persoas destinatarias
Minorías étnicas - persoas migrantes
Muller
Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Persoas con trastornos/enfermidades mentais
Poboación en protección ou en risco de exclusión social
Descrición da actividade voluntaria
Perfil voluntariadoFormación específica na área social ou sanitaria: psicoloxía, educación social, traballo social, TIS, enfermería, medicina, etc.
Funcións voluntariadoProgramación e desenvolvemento de talleres nos que se desenvolvan os contidos descritos nos obxectivos específicos.
ActividadesTalleres de: Educación para a saúde, educación en valores, resolución de conflitos, habilidades sociais, intelixencia emocional, animación á lectura, busca de emprego, etc.
Ten contacto con menoresNon
Tempo adicaciónTres horas á semana.
A actividade realízase os luns pola mañá.
Lugar realizaciónCentro Penitenciario A Lama.
Observacións
Coordinadores

Beatriz García Luque:
986852115 / begalu@cruzroja.es
De 8:00 a 15:00 horas