Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

9.1. Enquisas de satisfacción coas titulacións oficiais

A continuación móstranse os informes publicados do ámbito 9.1. Enquisas de satisfacción coas titulacións oficiais

A Universidade realiza de xeito habitual enquisas a varios colectivos nas que se expresa a opinión sobre a calidade das titulacións oficiais. De seguido se relacionan os colectivos aos que se lles formula a enquisa:

- anualmente ao alumnado  e as persoas egresadas,

- cada dous anos ao profesorado e o persoal de administración e servizos.