Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1Información sobre normativa aplicable.
  • 2Autenticarse na secretaria virtual (opcional).
  • 3Cubrir o formulario de QSP.
  • 4Cubrir os datos de contacto (opcional).
  • 5Revisar os datos introducidos.
  • 6Confirmación e asignación do número da QSP.
Datos básicos
Indíquenos a relación que mantén coa Universidade
Indique a categoría da unidade sobre a que quere facernos a comunicación
Indique o servizo, unidade, oficina, edificio, etc. onde foi atendido ou sobre a que quere facernos a comunicación
 
Explique a súa queixa, suxestión ou os motivos para o seu parabén. A descrición debe ser o máis concreta posible, indicará as datas e as horas nas que se produciu o incidente, e precisará ao máximo posible a descrición dos feitos evitando declaracións xenéricas
NOTA: Se desexa subir un ficheiro con documentación sobre a súa QSP poderá facelo ao rematar o procedemento.

Para notificar un problema puntual relacionado con algunha aplicación informática recomendámoslle que envíe unha incidencia a través do sistema de incidencias.

Se realmente desexa emitir unha queixa (suxestión ou parabén) sobre o funcionamento dalgunha aplicación ou servizo ofrecido pola ATIC pode continuar enchendo este formulario.