Secretaría Uvigo

Resolución xerencial pola que se establece o procedemento a aplicar ao obxecto de dar cumprimento ao recollido na Orde HFP/55/2023, de 24 de xaneiro...

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónAsunto: Resolución xerencial pola que se establece o procedemento a aplicar ao obxecto de dar cumprimento ao recollido na Orde HFP/55/2023, de 24 de xaneiro, relativo ó análise sistemático do risco de conflito de interese nos procedementos que executan o Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia (PRTR) e se acorda iniciar o procedemento para levar a cabo diversas modificacións nos pregos de cláusulas administrativas con carácter específico en relación a referida Orde e tamén con carácter xeral.
ObservaciónsResolución Xerencial de 9 de febreiro de 2023
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás