Secretaría Uvigo

Regulamento do sistema de queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo (C.G. 29/04/2019 e 28/07/2022)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónTen por obxecto regular o sistema de queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo como canle para coñecer a percepción que da nosa institución teñen as persoas usuarias e como axuda para identificar por parte dos órganos de goberno e responsables de servizos as prioridades e as oportunidades de mellora.
ObservaciónsModifica os artigos 4.3º, 10.4º e 13 da versión anterior.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Regulamento do sistema de queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo (C.G. 29/04/2019)
Atrás