Secretaría Uvigo

Regulamento do sistema de queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo (C.G. 29/04/2019)

EstadoAnulada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónTen por obxecto regular o sistema de queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo como canle para coñecer a percepción que da nosa institución teñen as persoas usuarias e como axuda para identificar por parte dos órganos de goberno e responsables de servizos as prioridades e as oportunidades de mellora.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás