Secretaría Uvigo

Nota técnica importes máximos dietas

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoEstatal
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónNota técnica sobre os criterios de aplicación dos importes máximos das indemnizacións por razón de servizo
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás