Secretaría Uvigo

Nota informativa sobre reforma laboral

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónNota informativa sobre a aplicación do Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás