Secretaría Uvigo

Regulamento Comité de ética de Experimentación Animal (CEEA/OH)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación
Categorias Investigación
DescriciónO Comité de Ética de Experimentación Animal (CEEA) da Universidade de Vigo está comprometido coa docencia e coa investigación. A súa finalidade é fomentar en investigadores/as, docentes e estudantes de grao e posgrao o uso responsable e ético dos animais de experimentación (AE) e garantir o uso ético dos animais ante a sociedade e as administracións.
As actividades do CEEA realízanse co propósito de avaliar, dende o punto de vista ético, os procedementos que van utilizar animais de experimentación (AE), velar polo benestar dos animais utilizados en docencia, investigación ou en probas de laboratorio, e promover cursos de capacitación para as persoas que utilizan ou van usar animais.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás