Secretaría Uvigo

Regulamento do persoal investigador visitante

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación
Categorias Investigación
DescriciónEsta normativa establécese co propósito de ordenar e normalizar a actividade do persoal
visitante que desexe realizar unha estadía de investigación na Universidade de Vigo sen
formalizar ningunha relación contractual con esta.
Regulamento desenvolvido no marco da implantación do programa HR Excellence in Research
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás